Niezwykłej urody przedmioty można nabyć za dobrowolny datek na rzecz naszego hospicjum w Bursztynowym Kramiku. Kramik mieści się w pomieszczeniu pod gdyńską kolegiatą. Jest czynny codziennie w godzinach od 10- 14.

Kramik istnieje od 2014 roku. Najwięcej atrakcji można dostać w okresie poprzedzającym  Boże Narodzenie. Wierzymy, że ta piękna akcja wzbogaca, angażując ludzi społecznie. Artystom daje możliwość  zaprezentowania swoich dzieł i poczuć się potrzebnym.

Z zebranych środków wspierana jest działalność Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca.