Ośrodek opieki nad osieroconymi

Pomoc w trudnym okresie osamotnienia po stracie bliskiej osoby jest naszą troską i zadaniem. Ośrodek opieki nad osieroconymi działa od drugiej połowy 2002 roku. Doświadczenia z kilkunastoletniego okresu działalności hospicjum wskazują na potrzebę i zasadność tej formy naszej aktywności. Czuwamy i troszczymy się o naszych podopiecznych gronie lekarz, psycholog, pracownik socjalny oraz zespołu wolontariuszy. W trakcie roku służymy pomocą materialną i prawną rodzinom osieroconym (np. wyprawki szkolne dla dzieci upominki i paczki świąteczne dla rodzin osieroconych), organizujemy „Wieczór Marzeń” w oliwskim ZOO dla dzieci i rodziców. Stałym elementem kalendarza są wspólne spotkania przy okazji niedzielnych Mszy Świętych oraz Świąt. W uzasadnionych sytuacjach indywidualne spotkania z personelem hospicjum oraz spotkania tematyczne poświęcone problemom przeżywania żałoby. 

Zainteresowanych zapraszamy naprowadzone przez psychologa zajęcia grupy wsparcia wspomagającej przeżywanie żałoby.

Ostatni wtorek miesiąca, po mszy św. za dusze zmarłych podopiecznych hospicjum w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 18.00 (przy kolegiacie NMP przy ul. Świętojańskiej w Gdyni). 

kontakt: adres mailowy: danuta-orlowska.gdynia@wp.pl