Zakończyliśmy generalną przebudowę domu hospicyjnego dla dorosłych w Gdyni.  To pierwszy remont w historii tej placówki. Dzięki przeprowadzonej modernizacji liczba miejsc dla chorych zwiększyła się o 12 łóżek. Obecnie hospicjum w Gdyni może przyjąć 27 chorych. Prace remontowe  skoncentrowano na unowocześnieniu lub całkowitej wymianie infrastruktury oraz   wyposażeniu w nowy, niezbędny sprzęt.

Dom hospicyjny dla dorosłych wyremontowano po raz pierwszy od początku jego działalności, czyli od 2000 roku. Poza koniecznym remontem infrastruktury i wyposażenia, ogromny nacisk położono na stworzenie przyjaznej atmosfery dla chorych i ich rodzin. Sala odwiedzin podopiecznych oraz gabinety zabiegowe zostały zaprojektowane i przebudowane dla zaspokojenia szczególnych potrzeb chorych oraz odwiedzających.

W ramach przeprowadzonych prac poprawiono bezpieczeństwo oraz estetykę domu hospicyjnego. Zainstalowano bardzo potrzebną, nowoczesną szpitalną windę.  Wymieniono pokrycie dachu, zmodernizowano systemy przeciwpożarowe i  oddymiania oraz instalację wentylacji mechanicznej. Ściany zostały pomalowane, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz sufity podwieszane. W większości pomieszczeń zamontowano nowe oświetlenie a w pokojach dla chorych  umywalki. Wykonano nową instalację hydrantową, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Prace rozpoczęły się 05.05.2015 roku.

Koszt wykonanych prac to prawie milion złotych, które zostały pokryte ze środków Stowarzyszenia Hospicjum św. Wawrzyńca, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przy pomocy lokalnego samorządu.

Wykonawcą prac była firma Allcon, która zrealizowała remont non profit. Projekt wnętrz  Magdalena Fijałkowska wykonała również non profit.