- Warta S.A.,

- Państwo Danuta i Wiesław Kapergren,

- Lions Club Gdańsk Amber

- WUŻ Port and Maritime Serwices LTD Sp. z o.o.

- Polka International Szwecja – Polish Women’s Associations Intenational

- Fundacja Ekocypel

- E.ON Szwecja, Wanskapsbroderna Szwecja