Historia

Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni od 1987 roku obejmuje opieką paliatywną osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny.

Dzięki pełnej poświęcenia pracy lekarzy, pielęgniarek oraz licznych wolontariuszy, hospicjum niesie pomoc i otacza opieką chorych i ich rodziny w najtrudniejszych chwilach. W blisko 30 letniej działalności z pomocy skorzystało ponad 9.5

tysięcy pacjentów hospicjum domowego i blisko 5 tysięcy pacjentów hospicjum stacjonarnego.

Stowarzyszenie prowadzi hospicja stacjonarne i domowe dla dzieci  oraz hospicja stacjonarne i domowe dla dorosłych. Każdego dnia obejmuje swoją troską 200 chorych.

Najstarszą i najpopularniejszą formą działalności hospicjum jest opieka sprawowana nad chorymi w domu, w miejscu, które stwarza poczucie bezpieczeństwa przez kontakt z bliskimi ludźmi, w oswojonym otoczeniu, znanymi sprzętami czy wspomnieniami. Rodzina, najbliżsi w chwilach zwątpienia wspierają, dodają choremu odwagi, siły i otuchy.

Zespół hospicjum domowego stanowią lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, ksiądz i pracownik socjalny oraz nieocenieni wolontariusze. Częstotliwość wizyt uzależniona jest od indywidualnych potrzeb pacjenta, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zaś pielęgniarka – dwa razy w tygodniu. Opieka nad pacjentem to leczenie objawowe oraz , co niezwykle ważne towarzyszenie choremu, uwaga i bliskość. To pomoc przy pielęgnacji, łagodzeniu objawów somatycznych, wsparcie psychiczne, duchowe i socjalne (przez  bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego) chorego oraz jego bliskich w tym trudnym i ważnym czasie.

Niektórzy pacjenci wymagają opieki całodobowej, dlatego też od 2000 roku, równolegle z hospicjum domowym, Stowarzyszenie im. św. Wawrzyńca prowadzi opiekę w domu hospicyjnym. Jest to pomoc tym chorym, którzy z różnych przyczyn nie mają dostatecznej opieki w domu. Wśród nich są osoby samotne, nieposiadające odpowiednich warunków mieszkaniowych czy brak możliwości sprawowania opieki przez rodzinę i najbliższych. Wskazaniem jest również występowanie trudnych do opanowania w warunkach domowych dolegliwości fizycznych i psychicznych, które wymagają specjalistycznej, całodobowej pomocy medycznej.

Pacjenci przebywają w pokojach 1 lub 2-osobowych. Rodziny, wszystkie osoby zaprzyjaźnione, mogą bez ograniczeń towarzyszyć choremu. Wspierać psychicznie, dając poczucie bezpieczeństwa czy uczestniczyć w zabiegach pielęgnacyjnych. Obecność, bliskość łagodzi poczucie osamotnienia i pomaga stworzyć atmosferę życia rodzinnego.

Od roku Stowarzyszenie im. św. Wawrzyńca poszerzyło sprawowaną opiekę o hospicjum domowe i stacjonarne dla dzieci. Dom Hospicyjny dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” niesie pomoc najmłodszym dzieciom i młodzieży, nieuleczalnie chorym. U podstaw decyzji było przekonanie, że nawet w najtrudniejszej sytuacji jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

2014 rok

BILANS 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2014

OPINIA BIEGLEGO REWIDENTA 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2014


2015 rok

BILANS 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2015

OPINIA BIEGLEGO REWIDENTA 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015