ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia

Kontakt

Skontaktuj się

Do hospicjum dojeżdżają autobusy linii: 128, 150, 152, 163, 197. 
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
tel. 58 665 66 55
e-mail: sekretariat@hospicjum.gdynia.pl
www.hospicjum.gdynia.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000044542
NIP 586-17-96-546

Konto bankowe: PEKAO S.A. II O/Gdynia 75 1240 3510 1111 0000 4318 2794.

Punkt Hospicyjny (przy kościele NMP)
Gdynia, ul. Świętojańska pod Kolegiatą
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00

Hospicjum Stacjonarne
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
tel. 58 665 66 55, 58 661 55 52

Dom Hospicyjny dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”

81-109 Gdynia, ul. Dickmana 7
tel. 58 660 86 20 – recepcja
tel. 58 660 86 22 – pokój pielęgniarek

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000044542 NIP 586-17-96-546