Wolontariat

Niezwykle ważnym ogniwem funkcjonowania hospicjum są wolontariusze.  Ich obecność, uśmiech i empatia są bezcenne.

Aktualnie ze względu na ogólnoświatową pandemię wolontariat medyczny jest zawieszony do odwołania.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca jest organizatorem lub współorganizatorem dziesiątek akcji charytatywnych na rzecz swoich podopiecznych. Organizacja tych wydarzeń w znacznej części opiera się na wolontariuszach. Setki młodych ludzi, dając swój talent i czas angażuje się w bezinteresowną pomoc na rzecz małych i dorosłych pacjentów hospicjum.  Wśród nich wolontariusze medyczni, którzy pomagają w hospicjum przy opiece i pielęgnacji chorych. Wolontariusze niemedyczni angażują się w codzienne prace, administracyjne, konserwatorskie (drobne prace remontowe, malowanie, prace stolarskie) utrzymanie czystości czy pomoc w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, maglowaniu, naprawie i przeróbkach bielizny.  Ulubionym miejscem podopiecznych jest ogród, o który również dbają wolontariusze. Trzecią grupą są wolontariusze akcyjni, którzy zaangażowani są kwesty podczas Pól Nadziei, Dni Hospicyjnych,  koncertów.

O tym, co można zyskać pracując na rzecz drugiego człowieka, przekonać można się tylko w jeden sposób – podejmując się tego wyzwania.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem

Twoja obecność i Twój uśmiech są dla chorych i jego bliskich bardzo cenne. Twoja pomoc w opiece nad pacjentami w hospicjum stacjonarnym, w organizacji imprez charytatywnych, w kwestach na rzecz hospicjum czy promocji naszej działalności miałaby nieocenioną wartość.

Dzięki bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, sam odniósłbyś wiele korzyści. Lepiej poznałbyś samego siebie, nawiązałbyś nowe przyjaźnie i znajomości, dowiedziałbyś się więcej o działalności organizacji pożytku publicznego. Nauczyłbyś się czegoś, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na Twoje dalsze życie – a co to będzie, radzimy sprawdzić samodzielnie.

W naszym hospicjum wyróżniamy kilka rodzajów wolontariatu:

1/ medyczny (dla osób pełnoletnich)

Wolontariusz medyczny ma osobisty kontakt z chorym w ostatnich miesiącach i tygodniach życia. Pomaga przy porannej toalecie, podczas karmienia, czyta książki, robi drobne zakupy, często też rozmawia z najbliższą rodziną.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych z koordynatorem wolontariuszy, inspektorem BHP, psychologiem i przełożoną pielęgniarek oraz 50 godzin zajęć praktycznych.

Na zakończenie szkolenia wolontariusz otrzymuje Zaświadczenie Wolontariusza Hospicyjnego, ważność zaświadczenia obowiązuje tylko na terenie hospicjum stacjonarnego w Gdyni.

2/ niemedyczny (dla osób pełnoletnich)

Wolontariusz niemedyczny może pomagać w okazjonalnych akcjach prowadzonych przez hospicjum, pomagać w utrzymaniu czystości, robić drobne sprawunki czy naprawy konserwatorskie. Z pewnością każdy, kto zechce pomagać znajdzie zajęcie dla siebie według swoich zainteresowań i zdolności.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych z koordynatorem wolontariuszy, inspektorem BHP, psychologiem i przełożoną pielęgniarek oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

3/ akcyjny

Najpopularniejszą formą pomocy jest udział w kwestach na rzecz naszego hospicjum. W pomoc mogą angażować się osoby w każdym wieku. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Szkolenie obejmuje 2 godziny szkolenia teoretycznego z koordynatorem wolontariatu. Wolontariusz po przepracowanych godzinach otrzymuje zaświadczenie.

Praca charytatywna

 Wolontariusze wykonują pracę nieodpłatnie. Pomagają w hospicjum charytatywnie, o czym zostają wcześniej poinformowani.

Jak zostać wolontariuszem…

To proste. Prosimy o kontakt:

Wolontariat akcyjny, niemedyczny:

Justyna Januka

Telefon: 501 769 915

E-mail: hospicjum.wolontariat@wp.pl

Wolontariat medyczny, pracowniczy:

Kinga Mielnicka  – koordynator wolontariatu medycznego i pracowniczego, opiekun wizerunku

e-mail: wolontariat@hospicjum.gdynia.pl
Tel. 58 661 55 52

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

______________________________________________________________________________

WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA
POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA, TO TAKŻE WYJŚCIE
Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU
I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM I WAŻNYM DLA KOGOŚ.
Grażyna, 56 lat

Dlaczego wolontariat 55+
Wolontariat może zaspokoić wiele ważnych potrzeb osób po piędziesiątym roku życia i to zarówno tych starszych, które od lat są na emeryturze, jak też tych młodszych, które często pracują zawodowo. Warto pamiętać, że osoby 55+ mają imponujący zasób doświadczenia i tego, co jest nazywane mądrością życiową (wiedza ekspercka, rodzicielska, człowiecza i obywatelska). Z wiekiem rośnie także potrzeba bycia przydatnym i to jest kapitał dla wolontariatu – z którego szkoda byłoby nie skorzystać.

Mamy nadzieję, że wiele osób przekona się, że bezinteresowne działanie dla innych i z innymi wnosi w życie człowieka radość i entuzjazm, a dla osób 55+ stanowi prawdziwy zastrzyk młodości.

Rodzaje wolontariatu:

Wolontariat medyczny – „Tutaj zawsze ktoś na Ciebie czeka…”
Wolontariat opiekunów chorych gdyńskiego Hospicjum im. św.Wawrzyńca, to ogniwo wolontariatu, które skupia osoby będące najbliżej chorych. Tych, którzy dzielą z chorymi ich codzienność, są świadkami ich zmagań z chorobą, ale uczestniczą z nimi także w momentach niosących radość i nadzieję. Jenak jak podkreśla Jan Paweł II „Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał”. Tak więc nie tylko dajemy swój czas i jakąś cząstkę siebie, ale też, a może przede wszystkim otrzymujemy.

Wolontariat gospodarczy – „Celem naszego życia powinno być bogactwo bycia…”
Osoby, które z różnych powodów nie mogą włączyć się w wolontariat opieki nad chorym i jego rodziną mogą współuczestniczyć w funkcjonowaniu Hospicjum w inny sposób, np. pomagając w różnego rodzaju pracach codziennych.
Kuchnia, pralnia, ogród – tutaj również można zaangażować się w nasze działania. Dla wielu jest to doskonały sposób by wykorzystać swoje umiejętności, dla innych metoda by oderwać się od codzienności i zająć się zupełnie czymś innym.
Przed wolontariuszami stoi tu wiele zadań m.in. pomoc w codziennym przygotowaniu posiłków, a także poczęstunku na ważne wydarzenia w Hospicjum, oraz innych pracach kuchennych; prasowanie, sortowanie i układanie czystej bielizny, szycie, naprawy i przeróbki bielizny; dbanie o rośliny na terenie domu, prace w ogrodzie i przy trawnikach na zewnątrz budynku (podlewanie, strzyżenie trawników, plewienie,zimą odśnieżanie); prace remontowe – drobne naprawy,malowanie pomieszczeń, prace stolarskie; pomoc w przewozie chorych.
Jak mówił Jan Paweł II „…dłonie są krajobrazem serca”, ale nasi wolontariusze nie tylko pracują. Spędzają razem czas także podczas różnych hospicyjnych wydarzeń, comiesięcznych spotkań z koordynatorem, wycieczek, szkoleń itp.

Wolontariat akcyjny:
Osoby, które pragną pomagać w Hospicjum, ale nie mogą robić tego z różnych powodów systematycznie, zapraszamy serdecznie do włączenia się w przedsięwzięcia mające na celu pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia. W ramach tych działań można włączyć się w kwesty pod kościołami, na koncertach i imprezach zarówno podczas trwania akcji Pola Nadziei jak i w pozostałym okresie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Jak zostać wolontariuszem…

To proste. Prosimy o kontakt:

Wolontariat akcyjny, niemedyczny:

Justyna Januka

Telefon: 501 769 915

E-mail: hospicjum.wolontariat@wp.pl

Wolontariat medyczny, pracowniczy:

Kinga Mielnicka  – koordynator wolontariatu medycznego i pracowniczego, opiekun wizerunku

e-mail: wolontariat@hospicjum.gdynia.pl
Tel. 58 661 55 52

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.