Niektórzy pacjenci wymagają opieki całodobowej…
By ulżyć w cierpieniu, rozjaśnić codzienność miłocią oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
To miejsce tworzą osoby, które wspierają rodzinę od momentu diagnozy przez całą ciążę a także w czasie porodu.
Najstarszą i najpopularniejszą formą działalności naszego hospicjum jest opieka sprawowana nad chorymi w domu.

 

Swą opieką obejmuje chorych, u których zaprzestano leczenia ratującego życie.
To co dla nas jest groszem, dla innych jest wszystkim.
Modlitwa jest bezcennym darem.
Każdy dobry uczynek jest niczym krok w kierunku nieba.

 

Profesjonalna opieka na najwyższym poziomie.
To co dla nas jest groszem, dla innych jest wszystkim.
Bezpłatne udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego .
Każdy dobry uczynek jest niczym krok w kierunku nieba.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca

Konto bankowe: PEKAO S.A. II O/Gdynia 75 1240 3510 1111 0000 4318 2794.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Nasz KRS 0000044542.
Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.