Niektórzy pacjenci wymagają opieki całodobowej…
By ulżyć w cierpieniu, rozjaśœnić codziennośœć miłoœcią oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
Najstarszą i najpopularniejszą formą działalności naszego hospicjum jest opieka sprawowana nad chorymi w domu.
Swą opieką obejmuje chorych, u których zaprzestano leczenia ratującego życie.
Misja oraz cel działania naszej organizacji.
To co dla nas jest groszem, dla innych jest wszystkim.
Modlitwa jest bezcennym darem.
Każdy dobry uczynek jest niczym krok w kierunku nieba.

 

Profesjonalna opieka na najwyższym poziomie.
To co dla nas jest groszem, dla innych jest wszystkim.
Bezpłatne udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego .
Każdy dobry uczynek jest niczym krok w kierunku nieba.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca

Konto bankowe: PEKAO S.A. II O/Gdynia 75 1240 3510 1111 0000 4318 2794. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Nasz KRS 0000044542.