Z okazji Światowego Dnia Chorego do hospicjum przybyło wielu gości, uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni, uczniowie Gimnazjum nr 3 w Gdyni oraz uczniowie Szkoły podstawowej nr 6 w Gdyni. Spotkaliśmy się na uroczystej Mszy Świętej w intencji chorych, dla naszych podopiecznych, ich bliskich, wolontariuszy i pracowników. Koncert zagrali Eltona Waśkowskiego i Martina Polak był okazją do integracji i radosnego spędzenia czasu.

Światowy Dzień Chorego ustanowił w 1992 roku Św. Jan Paweł II. Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu na tegoroczne obchody Światowego Dnia Chorego napisał: „XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują”. W orędziu tym Ojciec Święty, nawiązując do ewangelicznego opisu wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej Matki wzywa nas: „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja”.

dzień chorego

dzień chorego

dzień chorego wizyta dzeic

dzień chorego