Działalność

Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni od 1987 roku obejmuje opieką paliatywną osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny. Dzięki pełnej poświęcenia pracy lekarzy, pielęgniarek oraz licznych wolontariuszy, hospicjum niesie pomoc i otacza opieką chorych i ich rodziny w najtrudniejszych chwilach. Od 1987 roku z pomocy skorzystało ponad 9 tysięcy pacjentów hospicjum domowego i prawie 5 tysięcy pacjentów hospicjum stacjonarnego. W prowadzonych przez stowarzyszenie hospicjach stacjonarnych dla dzieci i dorosłych oraz domowych dla dzieci i dorosłych pod opieką przebywa 200 pacjentów.