Wolontariat pracowniczy – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

ROZWIŃ ŻAGLE WOLONTARIATU. BĄDŹ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY.

  WOLONTARIAT PRACOWNICZY ROZWIJA PERSONEL I FIRMĘ

W ramach współpracy dotyczącej wolontariatu pracowniczego, pomagamy Państwa firmie:

– Określić wizje, cele i politykę dotyczącą wolontariatu.

– Budować i wzmacniać wizerunek Państwa firmy (całościowo jak również w poszczególnych obszarach jej działalności).

– Wskazać, w co może zaangażować się Państwa firma.

– Zaangażować pracowników firmy w aktywność wolontariacką.

– Przeszkolić Państwa kadrę z zakresu wolontariatu pracowniczego.

– Wpierać ustanowienie, przeszkolenie i rozwój koordynatora wolontariatu w twojej firmie. 

– Przeprowadzić analizę potrzeb i dopasować projekt wolontariatu do Państwa firmy.

– Opracować indywidualny plan wydarzeń wolontariackich, który rozwija kompetencje konkretnych (kluczowych) pracowników.

– Analizować zrealizowane akcje wolontariackie.

– Opracować stały program wolontariatu pracowniczego, który obejmuje różnorodne formy zaangażowania.

Wolontariat medyczny, pracowniczy:

E-mail: wolontariat@hospicjum.gdynia.pl