Ośrodek edukacyjny

Z uwagi na specyfikę działalności nasze hospicjum jest również ważnym ośrodkiem edukacyjnym. Prowadzone są tu zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy szkół medycznych, jak również staże zawodowe dla lekarzy i pielęgniarek. Studenci medycyny, uczniowie szkół medycznych i przyszli wolontariusze medyczni odbywają tu praktyki zawodowe.

Na przestrzeni lat stowarzyszenie zorganizowało zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla studentów i uczniów kilku szkół i uczelni, w tym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, Katedry Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni. Prowadzimy również szkolenia dla przyszłych wolontariuszy.
Ośrodek edukacyjny nadzoruje także dokształcanie własnego personelu.

Kontakt: sekretariat@hospicjum.gdynia.pl