Wolontariat

Niezwykle ważnym ogniwem funkcjonowania hospicjum są wolontariusze.  Ich obecność, uśmiech i empatia są bezcenne.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca jest organizatorem lub współorganizatorem dziesiątek akcji charytatywnych na rzecz swoich podopiecznych. Organizacja tych wydarzeń w znacznej części opiera się na wolontariuszach. Setki młodych ludzi, dając swój talent i czas angażuje się w bezinteresowną pomoc na rzecz małych i dorosłych pacjentów hospicjum.  Wśród nich wolontariusze medyczni, którzy pomagają w hospicjum przy opiece i pielęgnacji chorych. Wolontariusze niemedyczni angażują się w codzienne prace, administracyjne, konserwatorskie (drobne prace remontowe, malowanie, prace stolarskie) utrzymanie czystości czy pomoc w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, maglowaniu, naprawie i przeróbkach bielizny.  Ulubionym miejscem podopiecznych jest ogród, o który również dbają wolontariusze. Trzecią grupą są wolontariusze akcyjni, którzy zaangażowani są kwesty podczas Pól Nadziei, Dni Hospicyjnych,  koncertów.

O tym, co można zyskać pracując na rzecz drugiego człowieka, przekonać można się tylko w jeden sposób – podejmując się tego wyzwania.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem

Twoja obecność i Twój uśmiech są dla chorych i jego bliskich bardzo cenne. Twoja pomoc w opiece nad pacjentami w hospicjum stacjonarnym, w organizacji imprez charytatywnych, w kwestach na rzecz hospicjum czy promocji naszej działalności miałaby nieocenioną wartość.

Dzięki bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, sam odniósłbyś wiele korzyści. Lepiej poznałbyś samego siebie, nawiązałbyś nowe przyjaźnie i znajomości, dowiedziałbyś się więcej o działalności organizacji pożytku publicznego. Nauczyłbyś się czegoś, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na Twoje dalsze życie – a co to będzie, radzimy sprawdzić samodzielnie.

W naszym hospicjum wyróżniamy kilka rodzajów wolontariatu:

1/ opiekuńczy (dla osób pełnoletnich)

Wolontariusz medyczny ma osobisty kontakt z chorym w ostatnich miesiącach i tygodniach życia. Pomaga przy porannej toalecie, podczas karmienia, czyta książki, często też rozmawia z najbliższą rodziną.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych z koordynatorem wolontariuszy, inspektorem BHP, psychologiem i przełożoną pielęgniarek oraz 50 godzin zajęć praktycznych.

Na zakończenie szkolenia wolontariusz otrzymuje Zaświadczenie Wolontariusza Hospicyjnego, ważność zaświadczenia obowiązuje tylko na terenie hospicjum stacjonarnego w Gdyni.

2/ niemedyczny (dla osób pełnoletnich)

Wolontariusz niemedyczny może pomagać w okazjonalnych akcjach prowadzonych przez hospicjum, pomagać w utrzymaniu czystości, robić drobne sprawunki czy naprawy konserwatorskie. Z pewnością każdy, kto zechce pomagać znajdzie zajęcie dla siebie według swoich zainteresowań i zdolności.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych z koordynatorem wolontariuszy, inspektorem BHP, psychologiem i przełożoną pielęgniarek oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

3/ akcyjny

Najpopularniejszą formą pomocy jest udział w kwestach na rzecz naszego hospicjum. W pomoc mogą angażować się osoby w każdym wieku. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Szkolenie obejmuje 2 godziny szkolenia teoretycznego z koordynatorem wolontariatu. Wolontariusz po przepracowanych godzinach otrzymuje zaświadczenie.

Praca charytatywna

 Wolontariusze wykonują pracę nieodpłatnie. Pomagają w hospicjum charytatywnie, o czym zostają wcześniej poinformowani.

Jak zostać wolontariuszem…

To proste. Prosimy o kontakt:

Wolontariat akcyjny, opiekuńczy, pracowniczy:

Kinga Mielnicka-  – koordynator wolontariatu akcyjnego, opiekuńczego i pracowniczego

e-mail: wolontariat@hospicjum.gdynia.pl
Tel. 501-769-915

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

______________________________________________________________________________

 

WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA
POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA, TO TAKŻE WYJŚCIE
Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU
I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM I WAŻNYM DLA KOGOŚ.
Grażyna, 56 lat


Dlaczego wolontariat 55+
Wolontariat może zaspokoić wiele ważnych potrzeb osób po piędziesiątym roku życia i to zarówno tych starszych, które od lat są na emeryturze, jak też tych młodszych, które często pracują zawodowo. Warto pamiętać, że osoby 55+ mają imponujący zasób doświadczenia i tego, co jest nazywane mądrością życiową (wiedza ekspercka, rodzicielska, człowiecza i obywatelska). Z wiekiem rośnie także potrzeba bycia przydatnym i to jest kapitał dla wolontariatu – z którego szkoda byłoby nie skorzystać.

 

Mamy nadzieję, że wiele osób przekona się, że bezinteresowne działanie dla innych i z innymi wnosi w życie człowieka radość i entuzjazm, a dla osób 55+ stanowi prawdziwy zastrzyk młodości.

Rodzaje wolontariatu:

Wolontariat medyczny – „Tutaj zawsze ktoś na Ciebie czeka…”
Wolontariat opiekunów chorych gdyńskiego Hospicjum im. św.Wawrzyńca, to ogniwo wolontariatu, które skupia osoby będące najbliżej chorych. Tych, którzy dzielą z chorymi ich codzienność, są świadkami ich zmagań z chorobą, ale uczestniczą z nimi także w momentach niosących radość i nadzieję. Jenak jak podkreśla Jan Paweł II „Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał”. Tak więc nie tylko dajemy swój czas i jakąś cząstkę siebie, ale też, a może przede wszystkim otrzymujemy.

Wolontariat gospodarczy – „Celem naszego życia powinno być bogactwo bycia…”
Osoby, które z różnych powodów nie mogą włączyć się w wolontariat opieki nad chorym i jego rodziną mogą współuczestniczyć w funkcjonowaniu Hospicjum w inny sposób, np. pomagając w różnego rodzaju pracach codziennych.
Kuchnia, pralnia, ogród – tutaj również można zaangażować się w nasze działania. Dla wielu jest to doskonały sposób by wykorzystać swoje umiejętności, dla innych metoda by oderwać się od codzienności i zająć się zupełnie czymś innym.
Przed wolontariuszami stoi tu wiele zadań m.in. pomoc w codziennym przygotowaniu posiłków, a także poczęstunku na ważne wydarzenia w Hospicjum, oraz innych pracach kuchennych; prasowanie, sortowanie i układanie czystej bielizny, szycie, naprawy i przeróbki bielizny; dbanie o rośliny na terenie domu, prace w ogrodzie i przy trawnikach na zewnątrz budynku (podlewanie, strzyżenie trawników, plewienie,zimą odśnieżanie); prace remontowe – drobne naprawy,malowanie pomieszczeń, prace stolarskie; pomoc w przewozie chorych.
Jak mówił Jan Paweł II „…dłonie są krajobrazem serca”, ale nasi wolontariusze nie tylko pracują. Spędzają razem czas także podczas różnych hospicyjnych wydarzeń, comiesięcznych spotkań z koordynatorem, wycieczek, szkoleń itp.

Wolontariat akcyjny:
Osoby, które pragną pomagać w Hospicjum, ale nie mogą robić tego z różnych powodów systematycznie, zapraszamy serdecznie do włączenia się w przedsięwzięcia mające na celu pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia. W ramach tych działań można włączyć się w kwesty pod kościołami, na koncertach i imprezach zarówno podczas trwania akcji Pola Nadziei jak i w pozostałym okresie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Jak zostać wolontariuszem…

To proste. Prosimy o kontakt:

Wolontariat akcyjny, opiekuńczy, pracowniczy:

Kinga Mielnicka  – koordynator wolontariatu akcyjnego, opiekuńczego i pracowniczego

e-mail: wolontariat@hospicjum.gdynia.pl
Tel. 501-769-915

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.