Historia

Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni od 1987 roku obejmuje opieką paliatywną osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny.

Dzięki pełnej poświęcenia pracy lekarzy, pielęgniarek oraz licznych wolontariuszy, hospicjum niesie pomoc i otacza opieką chorych i ich rodziny w najtrudniejszych chwilach. W ponad 30 letniej działalności z pomocy skorzystało ponad 11 tysięcy pacjentów hospicjum domowego i blisko 7 tysięcy pacjentów hospicjum stacjonarnego.

Stowarzyszenie prowadzi hospicja stacjonarne i domowe dla dzieci oraz hospicja stacjonarne i domowe dla dorosłych. Każdego dnia obejmuje swoją troską ponad 200 chorych.

Najstarszą i najpopularniejszą formą działalności hospicjum jest opieka sprawowana nad chorymi w domu, w miejscu, które stwarza poczucie bezpieczeństwa przez kontakt z bliskimi ludźmi, w oswojonym otoczeniu, znanymi sprzętami czy wspomnieniami. Rodzina, najbliżsi w chwilach zwątpienia wspierają, dodają choremu odwagi, siły i otuchy.

Zespół hospicjum domowego stanowią lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, ksiądz. Częstotliwość wizyt uzależniona jest od indywidualnych potrzeb pacjenta, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zaś pielęgniarka – dwa razy w tygodniu. Opieka nad pacjentem to leczenie objawowe oraz co niezwykle ważne towarzyszenie choremu, uwaga i bliskość. To pomoc przy pielęgnacji, łagodzeniu objawów somatycznych, wsparcie psychiczne, duchowe i socjalne (przez bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego) chorego oraz jego bliskich w tym trudnym i ważnym czasie.

Niektórzy pacjenci wymagają opieki całodobowej, dlatego też od 2000 roku, równolegle z hospicjum domowym, Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca prowadzi opiekę w domu hospicyjnym. Jest to pomoc tym chorym, którzy z różnych przyczyn nie mają dostatecznej opieki w domu. Wśród nich są osoby samotne, nieposiadające odpowiednich warunków mieszkaniowych czy brak możliwości sprawowania opieki przez rodzinę i najbliższych. Wskazaniem jest również występowanie trudnych do opanowania w warunkach domowych dolegliwości fizycznych i psychicznych, które wymagają specjalistycznej, całodobowej pomocy medycznej.

Pacjenci przebywają w pokojach 1 lub 2-osobowych. Rodziny, wszystkie osoby zaprzyjaźnione, mogą bez ograniczeń towarzyszyć choremu. Wspierać psychicznie, dając poczucie bezpieczeństwa czy uczestniczyć w zabiegach pielęgnacyjnych. Obecność, bliskość łagodzi poczucie osamotnienia i pomaga stworzyć atmosferę życia rodzinnego. Tak było zanim pojawiła się ogólnoświatowa pandemia. Ubolewamy nad faktem, że bliscy podopiecznych nie mogą być w bezpośredniej opiece nad bliską osobą w trakcie przebywania jej w hospicjum stacjonarnym. Nasz personel służy wsparciem, towarzyszeniem podopiecznym. Żeby nieco ułatwić kontakt z bliskimi w ciągu dnia proponujemy rozmowy telefoniczne i wideorozmowy.

Stowarzyszenie im. św. Wawrzyńca sprawuje również opiekę w hospicjum domowym i stacjonarnym dla dzieci. Dom Hospicyjny dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” niesie pomoc najmłodszym dzieciom i młodzieży, nieuleczalnie chorym. U podstaw decyzji było przekonanie, że nawet w najtrudniejszej sytuacji jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.