Potrzebne dokumenty

  • dowód osobisty
  • aktualny dokument ubezpieczeniowy (jeden z wymienionych): legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja ubezpieczeniowa, RMUA, decyzje o pobieranych świadczeniach, zgłoszenie do ubezpieczenia, zaświadczenia (np. z PUP)
  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (z wyłączeniem gabinetów prywatnych) ważne 1 miesiąc od daty wystawienia : Hospicjum domowe (skierowanie 2180)
  • historia choroby