Zgłoś pacjenta

Gdzie można zgłosić chorego do Hospicjum Stacjonarnego:

  • Hospicjum Stacjonarne przy ul. Dickmana 6, w Gdyni-Oksywiu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 13.00

Dokumenty, które należy przedstawić przy zgłaszaniu chorego do opieki stacjonarnej:

  • Dokumentacja medyczna stwierdzająca zakończenie leczenia przyczynowego
  • Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (z wyłączeniem gabinetów prywatnych) ważne 1 miesiąc od daty wystawienia
  • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego