Idee hospicyjne

Historia słowa „hospicjum” jak i całego ruchu ma swoją długą historię. Hospicjum – łac. hospes – gość; oznacza gościnność, dom gościnny, ugoszczenie. O ciężko chorych i umierających dbano już w starożytności. Jednak od momentu nastania chrześcijaństwa stało się obowiązkiem każdego wierzącego. Tworzone były miejsca, budynki przez duchownych. Najstarsza informacja o organizacji hospicyjnej jest zawarta w uchwale Soboru Nicejskiego z 325 roku. Powstałe budynki miały za zadanie opiekę nad ubogimi, starcami, ciężko chorymi i umierającymi. Trafiali tam również pielgrzymi po długiej i pełnej trudu drodze. Wiek X jest czasem gdy zakony zaczęły dominować we wsparciu służby zdrowia. Słynne miejsce z tego okresu to opactwo Cluny we Francji. Znanym miejscem, które funkcjonuje aż do dziś jest Hospicjum św. Bernarda w Alpach.

W ostatnich stuleciach do zmiany znaczenia ‚hospicjum” przyczyniły się kobiety zakonne jaki i świeckie. Pierwszą z nich była siostra Jeanne Garnier z Lyonu we Francji. Swój dom nazwała hospicjum gdzie przyjmowała nieuleczalnie chorych i umierających. Był to rok 1842.

Drugim, zakonnym hospicjum był St. Joseph`s Hospice for the Dying w Londynie. Otwarty został przez Siostry Miłosierdzia z Irlandii w 1905 roku. Tam odbyła praktyki doktor Cicely Saunders.

Ważnym na skalę światową stało się miejsce w Kalkucie. Tam w 1952 roku powstał pierwszy dom dla umierających. Stworzyła je siostra Agnes Gonxha Bojaxhiu znana nam wszystkim jako Matka Teresa.

Idee hospicyjne 

Za nimi stoją dwie ważne osoby, które wpłynęły na rozwój i sens opieki paliatywnej. Jest nią Cicely Saunders i Elizabeth Kubler-Ross. Stały się filarem do powstania hospicjum w Europie, w Polsce i na świecie. W swej działalności dążyły do poruszania ukrywanego tematu jakim jest ciężka choroba i śmierć. Głowna idea jaka przyświecała powstałej filozofii jest stwierdzenie iż na człowieka należy patrzeć całościowo – holistycznie. Ważne jest jego ciało, umysł i duch. A miejsca takie jak hospicjum mają się stać domem dla wszystkich bez względu na wyznanie religijne, pochodzenie, kulturę i sposób myślenia.