Zasady wykonywania opieki

W momencie przyjęcia do hospicjum każdy nasz pacjent zostaje objęty opieką lekarza prowadzącego oraz pielęgniarki. W razie potrzeb chory może skorzystać z pomocy rehabilitanta, psychologa, duszpasterza lub wolontariusza.
W hospicjum stacjonarnym pacjent jest pod całodobową opieką lekarza, pielęgniarek oraz pozostałego zespołu hospicjum.

W hospicjum domowym lekarz odwiedza pacjenta przynajmniej dwa razy w miesiącu. Pielęgniarka, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ilość wizyt może być większa, w zależności od potrzeb pacjenta. Pozostali członkowie zespołu – psycholog, rehabilitant, ksiądz – planują wizyty według potrzeb pacjenta.

Podczas każdej wizyty chory i osoby, które się nim opiekują otrzymują pisemne zalecenia do dalszego leczenia i postępowania opieki paliatywnej.

Pacjentom naszego hospicjum wypożyczamy bezpłatnie sprzęt medyczny i pomocniczy.

Opieka w hospicjum domowym jest bezpłatna w zakresie:

  • wizyt lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa, duchownego
  • wypożyczania sprzętu medycznego i pomocniczego.