Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia opieki paliatywnej funkcjonuje od 2002 roku. Swą opieką obejmuje chorych, u których zaprzestano leczenia ratującego życie, a którym stan zdrowia i sprawność ruchowa pozwalają korzystać z pomocy ambulatoryjnej.

Poradnia opieki paliatywnej zapewnia pomoc w zakresie:

  • Łagodzenia objawów somatycznych w przebiegu choroby nowotworowej
  • Poradnictwa dla osób ze stomią
  • Wykonywania zabiegów i procedur medycznych nie wymagających hospitalizacji
  • Poradnictwa żywieniowego
  • Postępowania w obrzęku limfatycznym
  • Poradnictwa psychologicznego
  • Występowania kwalifikacji do domowej/stacjonarnej opieki paliatywnej

Realizacją celów poradni zajmuje się zespół medyczny obejmujący specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, neurologa, anestezjologa, onkologa-radioterapeutę, psychologa, rehabilitanta i pielęgniarkę.

Rejestracja chorych do poradni:
– tel. 58 665 66 55 lub 58 661 55 52 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00. Przy rejestrowaniu chorych do opieki należy przedstawić skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga

Pacjentów poradni paliatywnej prosimy o podanie lekarzowi pisemnej informacji o nazwie i adresie placówki podstawowej opieki zdrowotnej, do której pacjent należy.

Dyżury psychologów

Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego 58 665 66 55.