Hospicjum domowe dla dorosłych

Najstarszą i najpopularniejszą formą działalności naszego hospicjum jest opieka sprawowana nad chorymi w domu – miejscu, które stwarza poczucie bezpieczeństwa przez kontakt z bliskimi ludźmi, sprzętami, wspomnieniami. Środowisko rodzinne w chwilach zwątpienia wspiera i dodaje choremu odwagi. Własny dom i najbliżsi dodają sił, aby przezwyciężyć wszelkie niedogodności czasu choroby.

Zespół hospicjum domowego stanowią lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, ksiądz i pracownik socjalny oraz nieocenieni wolontariusze. Częstość wizyt uzależniona jest od indywidualnych potrzeb pacjenta, jednakże wytyczne i standardy opracowane na potrzeby opieki paliatywnej przewidują, że lekarz powinien każdego pacjenta odwiedzać minimum raz na dwa tygodnie, zaś pielęgniarka – dwa razy w tygodniu. Rocznie pomagamy w ten sposób kilkuset chorym.

Opieka nad pacjentem nie sprowadza się tylko do leczenia objawowego, ale głównym jej celem jest towarzyszenie. Czuwa się zarówno nad samym chorym, jak i jego bliskimi. Oferujemy pomoc przy pielęgnacji chorego, łagodzeniu objawów somatycznych, wsparcie psychiczne, duchowe i socjalne chorego oraz jego rodziny podczas jego choroby i po śmierci.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
tel.: 58 665 66 55
tel.: 58 661 55 52
e-mail: sekretariat@hospicjum.gdynia.pl