Hospicjum stacjonarne

Niektórzy pacjenci wymagają opieki całodobowej. Dlatego od 2000 roku, równolegle z hospicjum domowym, prowadzimy działalność stacjonarną. Pomoc w tej formie oferujemy chorym, którzy z różnych przyczyn nie mają dostatecznej opieki w domu (osoby samotne, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, brak możliwości sprawowania opieki przez rodzinę). Wskazaniem jest również obecność trudnych do opanowania w warunkach domowych dolegliwości fizycznych i psychicznych, które wymagają specjalistycznej, całodobowej pomocy medycznej. Kryterium objęcia opieką chorego są zatem wskazania medyczne, jak również wola chorego i jego rodziny.

Po wcześniejszym umówieniu przyjęcia do placówki, chory otrzymuje pomoc w ciągu najbliższych kilku godzin, niekiedy dni. Ich rodziny, jak również wszystkie osoby zaprzyjaźnione, mogą bez ograniczeń czasowych towarzyszyć choremu. Wręcz zachęcamy gości do czynnego udziału w zabiegach pielęgnacyjnych. Obecność bliskich osób daje poczucie bezpieczeństwa, niweluje poczucie osamotnienia oraz pomaga stworzyć atmosferę życia rodzinnego.

Personel hospicjum stacjonarnego stanowią lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, psychologowie, rehabilitanci i zespół wolontariuszy.