Spotkanie Rodzin po stracie Dziecka

Zapraszamy na spotkanie Rodzin po stracie Dziecka w dniu 28 maja br. Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą, która odbędzie w się o godz. 12.00 w Hospicjum Stacjonarnym dla Dzieci „Bursztynowa Przystań.
Nie rozumiem”
Panie, kto zrozumie Ciebie…
Wszak zamknąłeś swoje Serce
W piersiach rodziców dziecka
I nauczyłeś ich kochać…
Nie dziw się, że teraz płaczą,
Bo nie przeczuwali,
Że tak szybko wróci do Ciebie,
A oni zostaną sami …
Proszę, daj im nadzieję,
Która jak balsam
Zagoi duchowe rany
I pozwoli dalej żyć…
Jeśli nauczyłeś kochać bliskich,
To daj również siłę,
Aby się z nimi rozstać
I zaufać, że dobrze im u Ciebie..
  ks. Lucjan Szczepaniak SCJ