• dowód osobisty
  • aktualny dokument ubezpieczeniowy (jeden z wymienionych): legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja ubezpieczeniowa, RMUA, decyzje o pobieranych świadczeniach, zgłoszenie do ubezpieczenia, zaświadczenia (np. z PUP)
  • historia choroby