12 Maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Drogie Panie Pielęgniarki,
Drodzy Panowie Pielęgniarze!
Pielęgniarstwo hospicyjne, to misja inna niż wszystkie.
Każdy z Was jest aniołem stróżem pacjentów dużych i małych. Wiemy, że każdego z nich nosicie w swoim sercu. Wiemy, jak trudno jest nosić tak wielkie serce.
Z okazji Waszego święta składamy najlepsze życzenia: zdrowia, radości i miłości, sukcesów zawodowych i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy na rzecz dobra pacjenta! Życzymy abyście mogli realizować swoje marzenia i cele życiowe.
Dziękujemy za Waszą pracę, za wrażliwość i profesjonalizm!