Opieką paliatywną zajmuje się profesjonalny zespół wyjątkowych ludzi. Są to lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne, psycholodzy, pracownicy socjalni, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, księża, duchowni oraz wolontariusze.

Paliatywny pochodzi od łacińskiej nazwy pallium – płaszcz. Pragniemy niczym płaszczem otulić chorego w ostatniej fazie jego życia.

Nasza opieka koncentruje się na poprawie jakości i afirmacji życia w ostatniej fazie choroby aż do nieuchronnej śmierci.